HẠT HÚT ẨM CLAY

Cung cấp hạt hút ẩm Clay (đất sét hút ẩm hoạt tính) chất lượng, hút ẩm từ 40-48%, phù hợp với công nghiệp và thực phẩm, giá hợp lý trên toàn quốc.Liên hệ: 0963 50 29 39